Historisk set

Foreningen kom ved stiftelsen i 1868 til at hedde Industriforeningen for Ringsted og Omegn, og dens første udadvendte aktivitet var etablering af en søndags- og aftenskole, hvor 29 elever fik seks gratis undervisningstimer om ugen i almene fag.

Undervisningen tog til i omfang, og i 1889 besluttede man at bygge en teknisk skole på Sct. Hans Kirkeplads. Teknisk Skole blev forbedret og udvidet flere gange, og den blev drevet af foreningen indtil 1964, hvor der skulle bygges en ny og stor skole. I dag er skolen en selvejende institution.

Foreningen har gennem årene arrangeret en række udstillinger, og på en af dem - i 1883 - demonstreredes den første telefon i Ringsted. Størst var Den Midtsjællandske Udstilling i 1926, der arrangeredes i samarbejde med andre foreninger og opnåede et besøgstal på 25.000, hvilket er imponerende selv efter nutidig målestok.

Også byudviklingen har foreningen været involveret i. Den var således pioner ved anlæg af forretningsejendomme i byens centrum. Her opkøbes en række grunde, og hjørneejendommen Tinggade 2 blev opført og sammenbygget med Sct. Hansgade 12, der i forvejen ejedes af foreningen. Senere opførtes Tinggade 4 ligeledes med forretningslokaler i gadeplan.

I dag koncentreres indsatsen på at arrangere faglige og festlige arrangementer, hvor medlemmerne kan få konkret faglig viden og skabe faglige og personlige netværk.

Tillige gøres en indsats for at øve indflydelse på offentlige indstanser for at skabe bedre vilkår for vore medlemsvirksomheder.