Robotter er ikke løsningen på alt

Det lyder umiddelbart som en god ide at investere i automatisering, når man som virksomheden JEROS producerer opvaskemaskiner. Men gennem et produktionstjek i projektet KOMP-AD fandt direktør Brian Henning Jørgensen ud af, at en fintuning var det, der skulle til for at optimere produktionen.

For de fleste mennesker er opvasken en sur og nødvendig pligt, som bare skal overstås. Men for JEROS’ direktør, Brian Henning Jørgensen, er det en forretning, som beskæftiger 46 medarbejder og strækker sig langt ud over Danmarks grænser.

Fintuning fremfor automatisering
JEROS har i omkring 50 år specialiseret sig i produktion af opvaskemaskiner. Selvom det måske virker nærliggende at investere i en robot til produktionen, er det ikke nødvendigvis svaret på alt. Det indså Brian Henning Jørgensen efter at have deltaget i projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering – i daglig tale KOMP-AD. Et projekt, som Håndværksrådet er samarbejdspartner i.

”Vi fik foretaget et automationstjek af Teknologisk Institut, og deres konklusionen var, at det vi manglede var en fintuning af produktionen. Det ville kræve en større volumen, både lagermæssigt og omsætningsmæssigt, før det gav mening at investere i en robot”, forklarer Brian Henning Jørgensen.

Ifølge Henrik Lilja, Energipolitisk konsulent i Håndværksrådet, svarer JEROS' erfaringer til mange andre deltageres erfaringer. Han fortæller, at erfaringerne er helt i tråd med KOMP-AD's overordnede mål – at øge konkurrenceevnen i de små og mellemstore virksomheder.

”Når overvejelserne går i retning af at digitalisere eller automatisere dele af produktionen, har der, for de fleste virksomheder, været et helt naturligt behov for at gå hele produktionen og organisationen efter i sømmene. Denne proces resulterer ofte i en del 'lavt hængende frugter' og en afklaring af behovet for, om digitalisering eller automatisering skal ske nu, senere eller slet ikke", forklarer Henrik Lilja, Håndværksrådets projektleder på KOMP-AD.

Special-opvaskemaskiner til burgere og makeup
JEROS’ opvaskemaskiner står på alle McDonalds og Burger Kings restauranter i Danmark, og virksomheden har sågar leveret en specialmaskine til modehuset Chanel. Det kunne kun lade sig gøre, fordi JEROS selv producerer stort set alle komponenterne til deres opvaskemaskiner, men at producere det hele selv kan også give store udfordringer i produktionen. Arbejdskraften er specialiseret, og der kan opstå flaskehalse i produktionen. De sidste to år har Brian Henning Jørgensen derfor primært fokuseret på at optimere driften.

”Vi skal løfte os til at være en moderne produktionsvirksomhed. Holde fokus på at vores omdsatsområder giver maksimal værdi til virksomheden og forretningsforbedringerne skaber merværdi. Jeg har fokuseret på, hvor vi kan være skarpere og udnytte de kompetencer, vi har. KOMP-AD projektet gav stor værdi, fordi der kom nogle udefra og kiggede på virksomheden. Det var rart at få bekræftet, at vores indsatsområder var rigtige”, lyder det fra direktøren i JEROS, Brian Henning Jørgensen.

Har fået ryddet op på lageret
Udover at trimme produktionen har Brian Henning Jørgensen fået ryddet op på lageret, hvor der tidligere var elementer, som lå i op til fem år. Han er i det hele taget konstant på jagt efter løsninger, som kan optimere driften i JEROS. På nuværende tidspunkt er JEROS med i et energiprojekt, hvor virksomheden får skiftet alle sine lysstofrør. Det vil spare virksomheden for 80.000 kWh om året. Tiden vil vise, hvad der bliver det næste projekt. 

Af Nina Katrine Lave, erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet