Ringsted kommune udbyder forpagtningsaftale til Café i den kommende Pavillon på Torvet i Ringsted

Ringsted kommune udbyder forpagtningsaftale til Café, eller lignende, i den kommende Pavillon på Torvet i Ringsted by. Forpagtningsaftalen er af 4 års varighed med option på 1 x 12 måneders forlængelse. 

Udbuddet afholdes efter principperne ifm. udbud med forhandling, hvor der er følgende faser: 

Ansøgningsfase: Der udvælges op til 5 ansøgere, der prækvalificeres til tilbudsfasen. 

Indledende tilbudsfase: De op til 5 prækvalificerede afgiver et indledende tilbud. 

Endeligt tilbud fase: Medmindre der på baggrund af det indledende tilbud findes en vinder, forhandler kommunen med de prækvalificerede tilbudsgivere, hvorefter tilbudsgiverne afgiver et endeligt tilbud. 

 

Nedenstående er angivet de vigtigste datoer ifm. ansøgningsfasen. 

Nærmere omkring vejledende datoer i tilbudsfaserne, for de tilbudsgivere der prækvalificeres, står i udbudsmaterialet. Tilbudsfaserne er planlagt fra primo november 2017 til medio januar 2018. 

Vigtige datoer i forbindelse med ansøgningsfasen 

♦ Offentliggørelse på udbud.dk: Tirsdag den 19. december 2017. 

♦ Spørgsmålsfrist til ansøgningsfasen: mandag d. 9. januar 2018, kl. 12.00. 

♦ Ansøgningsfrist: tirsdag d. 23. januar 2018, kl. 12.00. 

♦ Afgørelse omkring hvilke tilbudsgivere, der prækvalificeres til tilbudsfasen vil ske primo november måned. 

 

Al korrespondance ifm. udbuddet skal ske gennem kommunens elektroniske udbudssystem EU-supply. 

Link til Ringsted Kommunes hjemmeside med ”igangværende udbud”, hvorfra der vil være adgang til hele materialet, og EU-supply: https://ringsted.dk/erhverv/bliv-leverandoer/udbud-og-indkoeb