FONDE & LEGATER

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn administrerer tre fonde.

Murermestrene Frits Duuderstadt og Carl Christian Frandsens Fond

Ringsted Industriforenings Jubilæumsfond

Urmager H.J. Klints Mindefond

Alle fondatsbestemmelser retter sig mod håndværkere, der er udlært i virksomheder i Ringsted og omegn, og/eller har frekventeret en erhvervskole i Ringsted.

Personer som er omfattet heraf kan søge legater fra disse fonde til videregående uddannelser inden for deres fag.
De enkelte fundatser beskriver nærmere kriterierne for uddeling af legater, og det er disse der lægger til grund for tildelingen.

Uddeling/ansøgning
Bestyrelsen for Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn tager hvert år i december måned stilling til de indkomne ansøgninger om legater. Beslutningen meddeles direkte til ansøgeren.

Yderligere information kan fås ved at kontakte foreningens sekretær.