Uddeling af legater til nye studenter


Den 23. juni 2017 overrakte Håndværker & Industriforeningen legater til to studenter på ZBC i Ringsted, fordi de i særlig grad havde været gode kammerater i studietiden. Legaterne gik til Eman Muhammad Abdulkader, 3.P (forrest 3. fra venstre) og Jacob Jenner Rasmussen, 3.P (3. række 4. fra venstre).

"Hvis man har en positiv tilgang til tingene. Hvis man er parat til at hjælpe og til at lytte til andre. Hvis man ikke bare er fokuseret på sit eget mål, men også har overskud til at drage omsorg for andres ve og vel. Så har man ud over den faglige ballast også fået en menneskelig ballast med  – noget som ens medstuderende allerede har nydt godt af."

Dette var en del af motivationen fra formand René Malchow.
 


Den 24. juni 2017 overrakte Håndværker & Industriforeningen et legat til en student på Msg i Ringsted, som i særlig grad havde været en god kammerat og været opmærksom på andres ve og vel igennem den tre år lange studietid. Legatet gik til
Nadia Elimann fra 3.y, som her får overrakt legatet af formand René Malchow.

"Faglig viden og faglig stolthed er altid vigtig, men jeg tror og håber også at gymnasiet i løbet af de seneste tre år har givet jer en ordentlig opdragelse, en dannelse, en menneskelig udvikling og en forståelse for, at bare det at være sammen med andre er vigtigt for at opnå en følelse af lykke", sagde formand René Malchow i forbindelse med uddelingen af legatet.


Nadia Elimann fra 3.y, er her på vej op at få overrakt sit eksamensbevis af rektor Lene Eilertsen.