Præmieringsordning for lærlinge på vej?

Det er de små og mellemstore virksomheder, der relativt uddanner flest lærlinge, og virksomhederne ville uddanne endnu flere faglærte, hvis der fulgte et økonomisk tilskud med lærlingene.

Undervisningsministeren åbner nu for en udligningsordning mellem virksomheder, som skal præmiere virksomheder med lærlinge.

Håndværksrådet glæder sig over, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby nu er parat til at diskutere en lærlingebonus til virksomheder, der tager uddannelsesansvar.

"Det ville være positivt, hvis arbejdsmarkedets parter i fællesskab kom med et forslag til, hvordan systemet kunne skrues anderledes sammen, så der skabes flere praktikpladser, og jeg lytter gerne. Finansierede økonomiske incitamenter kunne indgå i et sådant forslag". Det skriver undervisningsminister Ellen Trane Nørby i en mail til netmediet Altinget.

Håndværksrådet bakker varmt op om en ordning, der sender arbejdsgivernes penge retur i lommen på de virksomheder, der uddanner lærlinge. Håndværksrådets knap 18.000 små og mellemstore medlemsvirksomheder har savnet ordningen, siden den blev lukket i 2013.

”Vi ser rigtig gerne, at der kommer en ny version af præmieringsordningen snart,”, siger Heike Hoffmann, chefkonsulent i Håndværksrådet. ”Det er de små og mellemstore virksomheder, der relativt uddanner flest lærlinge – og det er faktisk også smv’erne, der har det største udbytte af et økonomisk tilskud”.

Økonomiske incitamenter skal supplere reformen
En incitamentordning er vigtig lige nu, fordi der er brug for at få de nye erhvervsuddannelser i spil i virksomhederne.

”Vi har fået en reform af erhvervsuddannelserne, som vil give os dygtigere lærlinge – og på sigt også flere af dem. Det er så utroligt nødvendigt at sende et klart signal til de nye lærlinge og elever om, at der er lærepladser til dem”, siger Heike Hoffmann. ”Det er NU, vi skal handle. Det er NU, vi skal skaffe praktikpladserne. Det er NU, vi skal have reformen til at virke – også uden for erhvervsskolerne”.

De triste praktikpladstal viser, at der er behov for, at flere virksomheder til at tage lærlinge. Det kan økonomiske incitamenter være med til at understøtte.

Virksomhedernes penge retur til virksomhederne, tak!
Lige nu bruges virksomhedernes indbetalinger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til at finansiere ydelsen til elever i praktikcentrene, og Håndværksrådet ser gerne, at AUB-midlerne bringes i spil til lærepladser i virksomhederne.

”Vi kan ikke se den store pointe i, at vores medlemmers penge går til praktikcenterelever, når vi i stedet kunne kanalisere de samme midler ud til de virksomheder, der rent faktisk uddanner lærlinge”, siger Heike Hoffmann. ”Og vi ser intet problem i at forhøje indbetalingerne til AUB, hvis virksomheder, der uddanner lærlinge, får gavn af dem”.