Ordning til privatkørsel i gulpladebil er populær

Skat solgte i 2015 næsten 35.000 dagsbeviser til privat kørsel i gulpladebiler. En nyudviklet app gør køb af beviserne enklere.

Muligheden for at bruge virksomhedens bil med gule plader til en weekendtur, en flytning eller et andet privat ærinde er blevet populær.

I 2015 blev der i gennemsnit solgt 2.865 dagsbeviser til privatkørsel om måneden – en stigning på 666 i forhold til månedsgennemsnittet for 2014. Det er i forårsmånederne og hen over sommeren, at der bliver solgt flest dagsbeviser til privatkørsel.

Håndværksrådet var i sin tid med til at sætte behovet for en ordning, der i et vist omfang tillader privat kørsel i gulpladebiler, på dagsordenen. At ordningen med dagsbeviser siden starten har været brugt flittigt og løbende får flere brugere, er et tegn på, at virksomhederne har taget muligheden for en mere fleksibel brug af køretøjer på gule plader til sig.

”For mange af vores medlemmer er det en stor fordel i et vist omfang at kunne bruge deres gulpladebil til private formål. Derfor kæmpede vi i sin tid både for indførelsen af ordningen med dagsbeviser og de nye, klarere regler for brug af gulpladebiler, der blev indført i den forbindelse,” siger chefkonsulent i Håndværksrådet Lars Magnus Christensen.

Køb dagsbeviser med ny app
Et dagsbevis koster 225 kr. for et køretøj med en totalvægt på op til 3.000 kg, hvis virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb eller leje af køretøjet.

Dagsbeviserne sælges på SKAT’s hjemmeside og skal købes senest 1 time og tidligst 45 dage før brug, og der skal købes beviser til alle de dage, hvor bilen står til rådighed for privat brug. Der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser pr. bil om året.

Siden efteråret har det også været muligt at købe dagsbeviser i SKAT’s app til smartphones. App’en, som stadig er under udvikling, giver også mulighed for indberetning og betaling af moms og beregning af vægtafgift.