Magnus Heunicke besøger formandsmøde


Under formandsmødet tog Magnus Heunicke en selfie af ham og Håndværksrådets administrerende direktør, Ane Buch, og brugte samtidig lejligheden til at takke for invitationen på twitter.
 

En veloplagt Magnus Heunicke, dækspark og gode ideer til et stærkere sammenhold blandt Danmarks håndværker- og industriforeninger, HIF’erne. Det var blot nogle af højdepunkterne på det årlige formandsmøde.

Af Heidi Juul Petersen

Vordingborg Håndværkerforening – med formand Mogens Nielsen i spidsen – havde bestilt rigtigt godt vejr og skruet godt op for varmen, da de var værter ved Håndværker- og Industriforeningernes årlige formandsmøde. Mødet er for formænd fra de 53 HIF’ere i Håndværksrådet og løb af stablen fra fredag den 9. september til og med søndag den 11. september.

Investeringer i infrastrukturen
Håndværker- og Industriforeningerne havde inviteret tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) til at indlede formandsmødet. Han holdt et oplæg om investeringerne i infrastrukturen med fokus på Femern Bælt og de relaterede anlæg og strukturer, der skal udbygges.

Magnus Heunicke fortalte, hvordan væksten i Danmark er direkte afhængig af vores investeringer i infrastruktur. Det er helt centralt for bl.a. håndværkere – og det øvrige erhvervsliv – at de kan komme frem til deres kunder og samarbejdspartnere uden at spilde kostbar tid i trafikkøer.

Emnet optog deltagerne meget. Det er et varmt emne, der optager alle erhvervsfolk i Danmark. Ikke mindst derfor var spørgelysten stor til bl.a. til E45 og motorvejen over Fyn – og andre områder. Magnus Heunicke tog sig god tid til at svare på de stillede spørgsmål fra salen og brugte de sociale medier under mødet.

Udvikling i fællesskab
På formandsmødet holdt formand for HIF-udvalget samt Aarhus Håndværkerforening, Søren Dyhr og formand for Horsens Håndværker- og Industriforening, Jesper Møller, et kort oplæg, hvor de blandt andet kom med en række forslag til HIF’ernes fremtidige struktur og arbejde.

Søren Dyhr og Jesper Møller kom rundt om HIF-udvalgets arbejde for at styrke HIF’ernes samlede profil. Begge understregede de nødvendigheden af at vise værdien og synligheden af et HIF medlemskab yderligere – både lokalt og i Håndværksrådet – og de pointerede samtidig, at foreningernes tilhørsforhold og landsdækkende netværk naturligt er gennem Håndværksrådet.

Udover styrket profilering og en struktur, der understøtter dette, lagde de begge stor vægt på, at flere foreninger skal inddrages i det lokale erhvervspolitiske arbejde. Endvidere kom der over weekenden ideer og forslag til gode initiativer – som HIF-udvalget inddrager i deres fremadrettede arbejde.

Håndværksrådets administrerende direktør, Ane Buch, tog positivt imod forslagene og gav eksempler på, at udviklingen af Håndværker- og Industriforeningerne understøttes af Håndværksrådet, så HIF’ernes ønsker og behov samt Håndværksrådets muligheder bliver inddraget i processen.

Erfaringer med el-varebiler
Elbiler bliver stadig mere almindelige på vejene, men el-varebiler er stadig sjældne i gadebilledet. Energipolitisk konsulent i Håndværksrådet, Henrik Lilja, holdt et oplæg om, hvilke besparelser der er ved at lease en el-varebil, men også hvilke begrænsninger en el-varebil giver, samt hvad man skal være opmærksom på.

Efter oplægget var det muligt selv at tage en elbil i øjesyn på Slotstorvet i Vordingborg og ’sparke dæk’, hvilket flere af HIF’erne benyttede sig af.

Fremvisningen af elvarebilerne skabte en del nysgerrighed blandt de fremmødte til formandsmødet. Således har flere HIF’ere efterfølgende kontaktet Håndværksrådets energipolitiske konsulent, Henrik Lilja, og vist interesse i selv at lease en bil.

Unge dygtige håndværkere
Traditionen tro blev Thora og Harald Olesens legat delt ud til unge dygtige håndværkere.

 

I år gik legaterne til følgende tre lovende unge håndværkere:

 

Mathias Juul Overvad, snedker, Aarhus Håndværkerforening
Mathias har selv etableret et snedkerværksted – en drøm han længe har haft. Tidligere arbejdede Mathias på Skovby Møbelfabrik og har to gange deltaget i udstillingen ”Skud på Stammen”, hvor han har fremstillet møbler, der efterfølgende er blevet udstillet på Trapholt Museum. Mathias har fået fagets bronzemedalje og modtaget medalje gennem Dansk Industri og Håndværk Østjyllands Medaljefond. Mathias drømmer om sit eget snedkerværksted.

Martin Lassen, tømrer og bygningskonstruktørstuderende, Aalborg Håndværkerforening
Martin er uddannet tømrermester og studerer på 5. semester ved bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland. Martin har en dyb og bred forståelse for generel byggeteknik, hvor han inddrager både digitalisering og praksisnær håndværksforståelse.

Jeanel Serrani, frisør, Aarhus Håndværkerforening
Jeanel arbejder hun på Salon Dagny Truelsen og ønsker at videreuddanne sig til makeup artist i København. Jeanne drømmer om at etablere sin egen virksomhed og fik i 2014 en bronzemedalje i forbindelse med sin uddannelse på Aarhus Tech.