Lettere for virksomheder at bruge Digital Post

Nu kan virksomheder besvare post fra offentlige myndigheder fra egne mail- og fagsystemer

Siden november 2013 har det været lovpligtigt for alle virksomheder med et CVR-nummer at være omfattet af Digital Post. Alle virksomheder med et cvr-nummer har en digital postkasse på virk.dk, hvor de får digital post fra det offentlige.

I 2015 blev næsten 80 pct. af brevene fra det offentlige afsendt som Digital Post. Det svarer til 86,5 mio. digitale breve til op imod 4,4 mio. borgere samt landets virksomheder. Det er dobbelt så mange digitale meddelelser som i 2014.

Knap 13 mio. meddelelser fra offentlige myndigheder bliver sendt til virksomhederne, som enten kan håndtere posten direkte fra virk.dk eller få den videresendt som sikker e-mail til eget mailsystem eller som meddelelse til eget fagsystem.

Besvarelsen af de mange henvendelser har ikke indtil nu været ordentligt indarbejdet, men 21. september meddelte Digitaliseringsstyrelsen, at nu kan virksomheder også besvare posten gennem Digital Post.

Nye vejledninger skal lette postgangen
Hjemmesiden hjaelp.virk.dk/digitalpost er netop blevet opdateret med nye vejledninger, som skal gøre det lettere for virksomheder at benytte de forskellige funktioner til håndtering af Digital Post: Al Digital Post kan hentes ned i virksomhedens egne systemer via systemintegration og den digitale postkasse kan synkroniseres med e-Boks Erhverv. Andre medarbejdere eller f.eks. virksomhedens revisor kan få adgang til den digitale postkasse, som kan sættes op til automatisk at sortere og arkivere post i forskellige mapper.

For at hjælpe både små, mellemstore og store virksomheder er emnerne på hjemmesiden opdelt efter hvilken størrelse virksomhed, det umiddelbart er relevant for.

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, som regeringen, KL og Danske Regioner lancerede i maj, er der - blandt de 33 konkrete initiativer, der tilsammen lægger grundstenene for de kommende års offentlige digitalisering - fokus på, at Digital Post løbende skal videreudvikles. Næste generation Digital Post forventes lanceret i 2018.