Legater til tre unge håndværkere

Martin Helledie, Rasmus Salomon og Anders Andersen har hver modtaget kr. 5.000,- fra Håndværker- & Industriforeningen til videre uddannelse.

Anders Andersen, tv. og Rasmus Salomon, ved overrækkelsen i Håndværker- & Industriforeningens bestyrelseslokale (med et par forhenværende formænd i baggrunden). Martin Helledie havde desværre ikke mulighed for at deltage, da han var på studieophold i Singapore.
 

Martin Helledie og Rasmus Salomon har begge en håndværksmæssig baggrund i lokale håndværksvirksomheder, og er nu i gang med en uddannelse som henholdsvis bygningsingeniør og bygningskonstruktør.

Anders Andersen har en flot htx-eksamen fra ZBC i Ringsted og er nu ved at uddanne sig til diplomingeniør i Architectural Engineering, og har valgt at tage en del af uddannelsen i New Zealand.

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn uddeler hvert år legater til unge ambitiøse mennesker med en lokal håndværksmæssig baggrund, som ønsker at videreuddanne sig. Foreningen bestyrer dels nogle fonde indstiftet af lokale håndværksmestre, foreningens egen jubilæumsfond, og dels midler som vi modtager fra Varelotteriet. Disse midler bruger vi til at hjælpe unge, som ønsker at videreuddanne sig inden for håndværksfagene.