Konsortium eller kartel, kender du forskellen?

Er du en del af et lovligt konsortium eller et ulovligt kartel, når du afgiver et fælles tilbud med andre små og mellemstore virksomheder?

Du ser på udbud.dk, at din kommune søger en håndværker til at renovere kommunens folkeskoler. Du kunne godt tænke dig at byde på opgaven, og du kender et par andre mindre selvstændige håndværksmestre, som du kunne udføre opgaven med. Men du ender med aldrig at indgå i samarbejdet eller at byde på opgaven af frygt for at blive anklaget for karteldannelse.

Håndværksrådet har i mange år arbejdet på at få mindre virksomheder til at slå sig sammen i formaliserede samarbejder, eksempelvis et konsortium, så de kan klare sig bedre i konkurrencen med de store virksomheder i budrunder.

Deltagelse i et konsortium kan give mindre virksomheder nye muligheder og åbne dørene for opgaver, de ellers ikke har en chance for at deltage i.

Hvad er et konsortium?
Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder, der lægger deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen, så de kan give et tilbud på større opgaver. De virksomheder, der deltager i et konsortium, påtager sig et solidarisk ansvar for hinanden. Det betyder, at alle virksomhederne er ansvarlige for, at opgaven leveres til kunden, og er der en af virksomhederne, der går konkurs eller på anden vis misligholder aftalen, så hæfter de andre virksomheder.

Hvad er et kartel?
Et kartel er en ulovlig aftale mellem flere virksomheder. Aftalen har til formål at begrænse konkurrencen, og virksomhederne, der er med i aftalen, er typisk hinandens konkurrenter.
Aftalen kan eksempelvis være at have ens priser, ens rabatter, begrænse produktionen eller at dele markedet imellem sig. På den måde konkurrerer man ikke med hinanden, og kunden er tvunget til at betale den kunstig høje pris.

Samarbejdet er kun lovligt, hvis opgaven ikke kan udføres alene
Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen må to potentielle konkurrenter, eksempelvis to håndværksmestre fra samme branche, kun afgive et fælles tilbud, hvis de ikke selv har kapacitet til at udføre opgaven alene. Ellers er der tale om et samarbejde, der har til formål at begrænse konkurrencen, altså et kartel.

Ifølge styrelsens retningslinjer kan en virksomhed udføre opgaven alene, hvis den har nok ledigt mandskab og materiel til at klare opgaven. I det regnestykke er det ikke tilladt at reservere mandskab og materiel til eventuelle kommende kunder og opgaver. Et ønske om at dele en økonomisk risiko gennem et virksomhedssamarbejde er heller ikke en lovlig grund til at indgå et virksomhedssamarbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tillægger det ingen betydning, om der er mange andre mulige tilbudsgivere, eller hvilken markedsstyrke de deltagende virksomheder har.

Er man ikke konkurrenter, dvs. er man eksempelvis som malervirksomhed gået sammen med en VVS’er, kan man frit samarbejde.

Et ’ulovligt’ samarbejde kan dog være lovligt
Den eneste undtagelse fra reglerne er, at hvis effektivitetsfordelene overstiger konkurrencebegrænsningen, kan et ellers ’ulovligt’ virksomhedssamarbejde være lovligt.

Men fire betingelser skal være opfyldt og kunne bevises af de samarbejdende virksomheder, før det er lovligt:

♦ Virksomhederne kan give en mere konkurrencedygtig pris sammen, end de kan hver for sig
♦ Samarbejdet kommer forbrugerne til gode
♦ Samarbejdet går ikke længere end nødvendigt for at nå dette mål
♦ Virksomhederne kan ikke udelukke konkurrencen på opgaverne.

Hvad er strafferammen ved karteldannelse
Straffen for karteldannelse blev sat op den 1. marts 2013, så man nu også risikere fængselsstraf, hvis man deltager i et kartel. Det gælder dog kun, hvor karteldannelsen er sket med fuld overlæg. Som virksomhed er det dog muligt at gå helt fri for straf, hvis man er den første, der afslører et kartel til myndighederne.

Også bødesatserne er steget væsentligt, så alvorlige overtrædelser har en bøderamme fra 4 – 20 mio. kr.

Hvad mener Håndværksrådet?
Håndværksrådet tager afstand fra alle karteller, men vi er uenige i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens alt for restriktive fortolkning. Det bør være muligt for mindre virksomheder at samarbejde i større udstrækning, end styrelsen angiver. Og det er absurd at sige, at et samarbejde mellem eksempelvis to mindre malermestre har til formål at begrænse konkurrencen ved en licitation, når mange andre kan byde. Håndværksrådet forsøger at overbevise Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at deres fortolkning er forkert og unødigt restriktiv.