Grov forringelse af lejelov stoppet i 11. time

SMV’er og iværksættere i lejede lokaler kan nu ånde lettet op. Et lovforslag, der ville forringe erhvervslejeres stilling betragteligt, bliver taget af bordet efter en målrettet politisk indsats fra Håndværksrådet.

Regeringen præsenterede i efteråret et forslag til ændring af erhvervslejeloven, der ville true mange SMV’er på livet. Et forslag, der ville betyde højere husleje, tabte investeringer for virksomheder og endnu større risiko ved at være iværksætter, hvis det skulle blive vedtaget. Lovforslaget ville nemlig give udlejere af erhvervslokaler ret til at tidsbegrænse deres lejemål i eksempelvis tre år uden saglig grund.

Ved tidsbegrænsede lejeaftaler ville erhvervslejerne miste eller kraftigt få forringet deres vigtigste rettgheder såsom at klage over urimelig husleje og erstatning for tab ved opsigelse. Håndværksrådet har derfor arbejdet målrettet for at få lovforslaget ændret.

”I dag har en erhvervslejer ret til erstatning for det tab, det påfører virksomheden i form af bl.a. tabte investeringer, flytteudgifter og tab i flytteperioden, hvis den bliver opsagt i sit lejemål. Det giver en afgørende sikkerhed for de store investeringer, der lægges i virksomhedslokaler. Derfor var det kritisk for SMV’erne, at regeringen ville give fri adgang til tidsbegrænsede lejemål, hvor disse regler ikke gælder ”, siger Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet.

For at gøre opmærksom på at lovforslaget ville være ramme SMV’erne meget hårdt havde Håndværksrådet den 10. november foretræde for Folketingets Erhvervs-, vækst- og eksportudvalg. Her fik politikerne Håndværksrådets argumenter mod lovændringen, og Håndværksrådet har sideløbende haft dialog med en række af Folketingets ordførere på området.

”Hvis målet er at fremelske flere iværksættere og skabe gode vilkår for små og mellemstore virksomheder, er det i hvert fald ikke den type lovgivning, der skal til. Vi må derfor glæde os over, at der har været så stor lydhørhed fra flere af de politiske partier, der prioriterer vækst og gode vilkår for virksomhederne”, siger Ane Buch.

Upopulært forslag udgår af ny lov
Erhvervsminister Brian Mikkelsen meddelte den 29. november, at forslaget om at fjerne lejerens mulighed for at tilsidesætte tidsbestemte lejeaftaler udgår af lovforslaget.

Tillige  meddelte Dansk Folkeparti, som i første omgang bakkede op om lovforslaget, at det forkaster den ny Erhvervslejelov og dermed stopper regeringens planer om at indføre tidsbestemte lejekontrakter på erhvervslejemål.

 

”Vi anerkender den bekymring og modstand imod lovforslaget som især Dansk Erhverv og Håndværksrådet har fremsat i forbindelse med høringsperioden. På den baggrund har vi i DF valgt at forkaste forslaget omkring tidsbestemte lejekontrakter. Det bliver dermed ikke til noget”, sagde erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF). Også Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten har udtrykt modstand mod forslaget.