Dialogmøde med Ringsted Kommune


Onsdag den 4. januar deltog Kjeld Lehnshøj (tv.) og René Malchow (i midten) sammen med borgmester Henrik Hvidesten (th.) i dialogmøde på Ringsted Rådhus.

I vore bestræbelser på løbende at forbedre vilkårene for lokale virksomheder deltog Kjeld Lehnshøj og René Malchow i dialogmøde på Ringsted Rådhus med borgmester Henrik Hvidesten, kommunaldirektør Jacob Nordby, centerchef Mads Stougård Kristiansen og centerchef Kenni Nielsen.

På mødet diskuterede man blandt andet forløbet af udbuddet af rammeaftaler for håndværksydelser, og hvordan man kan sikre at fremtidige udbud bliver formet bedst tænkeligt, samt hvordan Håndværker- & Industriforeningen kan bidrage til at gøre introduktionen af det nye dynamiske indkøbssystem lettere tilgængeligt og attraktivt for medlemsvirksomhederne at deltage i.

Tillige diskuterede man Ringsted Kommunes tiltag for at gøre dialogen med kommunens virksomheder bedre. En del af disse tiltag er blandt andet beskrevet i kommunens erhvervspolitik, og det er glædeligt at se, at denne også rent faktisk udmønter sig i forbedringer for virksomhederne i praksis.

Ringsted Kommune og Håndværker- & Industriforeningen har en fælles interesse i at udvikle erhvervslivet i kommunen, og derfor vil der også fremover løbende blive afholdt lignende møder, hvor man frit kan diskutere forløbet af igangsatte aktiviteter og muligheden for i fællesskab at arbejde med fremtidige initiativer.

Det er vores opfattelse, at der på denne måde og med en løbende dialog kommunen og foreningen imellem kan skabes en gensidig forståelse for vore forskellige synspunkter, både når det gælder helt konkrete sager, men også når det drejer sig om den helt overordnede erhvervspolitik og erhvervsmiljøet i Ringsted Kommune.