Den ’nye’ BoligJobordning

Fra 2016 kan du primært få håndværkerfradrag for grønne energirenoveringer, klimatilpasninger og lignende. Du kan stadigvæk få fradrag for serviceydelser og, som noget nyt, til etablering af bredbånd.

Fredag den 6. november 2015 indgik regeringen en aftale om en ny BoligJobordning, også kendt som håndværkerfradraget, sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Med det nye grønne håndværkerfradrag er det muligt at fradrage arbejdsløn for håndværksydelser med et grønt sigte. Samtidig fjernes fradragsretten for andre ikke-grønne håndværksydelser.

Få fradrag for etablering af Bredbånd
Som noget nyt omfatter håndværkerfradraget fra næste år også nedgravning af kabler til etablering af Bredbåndsforbindelser.

”Det er positivt, at etableringen af bredbånd nu er en del af BoligJobordningen, derved styrkes bredbåndsdækningen i hele landet og er bl.a. en håndsrækning til landdistrikterne”, siger Lars Magnus Christensen, chefkonsulent i Håndværksrådet.

12.000 kr. til Håndværksydelser og 6000 kr. til service
Det nye håndværkerfradrag giver hver person over 18 år mulighed for at fradrage op til 18.000 kr.

Fradraget er delt op i to dele, så hver person over 18 år i husstanden kan fradrage op til 12.000 kr. pr år for løn til håndværksydelser og 6.000 kr. for arbejdsløn til serviceydelser (fx rengøring, børnepasning og havearbejde).

Det nye håndværkerfradrag gælder fra 2016-2017.

Den ’gamle’ BoligJobordning
Det nuværende håndværkerfradrag, som gælder til og med 2015, giver mulighed for at fradrage op til 15.000 kr. for løn til håndværks- og serviceydelser.

Håndværkefradraget blev oprindeligt lanceret på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde i maj 2011 og trådte i kraft 1. juni 2011. Ordningen blev indført som en midlertidig ordning, men blev forlænget i 2013 og 2014.


Se hele listen over fradragsberettigede ydelser for 2016 her.