"Hands-on" på kommunens udbud

Torsdag den 28. september 2017, kl. 9.00 til 12.00.

Er du interesseret i at byde på Kommunens kommende udbud af håndværkerydelser?
Alle potentielle og interesserede tilbudsgivere inviteres til at deltage i et ”hands-on”- møde torsdag den 28. september 2017, kl. 9.00 til 12.00. Mødet afholdes på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8,  4180 Sorø, mødelokale 273.

Mødet arrangeres af udbudskonsulenterne Emil Gogotic og Lykke Petersen, Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Kommune.

På mødet vil vi vise hvordan I finder udbudsmaterialet, hvordan I finder rundt i alle de tilhørende dokumenter, samt hvordan tilbudslister udfyldes og uploades. Lag for lag piller vi mystikken ud af systemet, og sikrer at I føler Jer fortrolige med kommunens elektroniske udbudssystem CTM EU-supply, så I er klar til at afgive Jeres tilbud, når udbuddet annonceres.  Materialet der arbejdes i, vil være et prøve-materiale, og altså IKKE det endelige udbudsmateriale. Men materialet vil indeholde elementer svarende til det kommende udbudsmateriale for håndværkerydelser, der planlægges udbudt som Dynamiske Indkøbssystemer.

VIGTIGT : Du opfordres til at medbringe din computer, da det er et møde, hvor du har fingrene på tasterne og får prøvet at gennemføre selve tilbudsprocessen i det elektroniske udbudssystem CTM EU-supply.

Tilmeldingsfrist er mandag den 25.september. Og din tilmelding sendes til erhvervsservice@soroe.dk med angivelse af virksomhedens navn.