Generalforsamling 9. april 2019

Foreningen indkalder herved til ordinær generalforsamling,
tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.00,
på Slangerupgaard, Ejlstrupvej 140, 4100 Ringsted.

Efter velkomst ved formand René Malchow og ejer af Slangerupgaard Alex Buchardt Pedersen, vil der være en rundvisning i de imponerende bygninger, som blandt andet indeholder ridebane, stald og heste-spa.

Efter rundvisningen vil vi gå videre til generalforsamlingen og nedenstående dagsorden.

 

DAGSORDEN

1.   Valg af dirigent.

2.   Aflæggelse af formandens beretning.

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

4.   Fastsættelse af kontingent.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Niels Larsen, Allan Daugaard og René Malchow.
Niels Larsen ønsker ikke genvalg.
Allan Daugaard og René Malchow er villige til genvalg.

 7.  Valg af to revisorer for 1 år ad gangen.

På valg er Lotte Andersen og Kaj Korsholm.
Kaj Korsholm ønsker ikke genvalg.

      8.   Valg af 1 revisorsuppleant.

9.   Eventuelt.

 

Efterfølgende er foreningen vært ved en let anretning.

Tilmelding senest 26. marts 2019 er NØDVENDIG af hensyn til planlægning og bespisning.

Tilmelding kan ske på info@hogiringsted.dk (husk at oplyse navn og eventuel virksomhed) eller såfremt man ikke har adgang til mail til René Malchow, tlf. 30 55 05 35.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen