Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Dialogmøde med Ringsted Kommune


Den 4. januar deltog Kjeld Lehnshøj (tv.) og René Malchow (i midten) sammen med borgmester Henrik Hvidesten (th.) i dialogmøde på Ringsted Rådhus.

I vore bestræbelser på løbende at forbedre vilkårene for lokale virksomheder deltog Kjeld Lehnshøj og René Malchow i dialogmøde på Ringsted Rådhus med borgmester Henrik Hvidesten, kommunaldirektør Jacob Nordby, centerchef Mads Stougård Kristiansen og centerchef Kenni Nielsen.

Læs hele artiklen her