Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Legat til ung, ambitiøs håndværker

Nikolaj Piil, som er uddannet tømrer hos MC Byg i Borup, har modtaget et legat på kr. 10.000,- fra Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn. Legatet skal bruges til videreuddannelse til bygningskonstruktør – en uddannelse som Nikolaj allerede er begyndt på Erhvervsakademi Sjælland i Næstved, og som han forventer at afslutte om to år.

Læs hele artiklen her