Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Legater til nye studenter på ZBC og MSG


Den 23. juni overrakte Håndværker & Industriforeningen legater til to studenter på ZBC i Ringsted, fordi de i særlig grad havde været gode kammerater i studietiden. Legaterne gik til Eman Muhammad Abdulkader, 3.P (forrest 3. fra venstre) og Jacob Jenner Rasmussen, 3.P (3. række 4. fra venstre).

"Hvis man har en positiv tilgang til tingene. Hvis man er parat til at hjælpe og til at lytte til andre. Hvis man ikke bare er fokuseret på sit eget mål, men også har overskud til at drage omsorg for andres ve og vel. Så har man ud over den faglige ballast også fået en menneskelig ballast med  – noget som ens medstuderende allerede har nydt godt af."

Dette var en del af motivationen fra formand René Malchow.

Læs hele artiklen her